Harga Emas, Jumat 26 April 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,578,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,842,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,370,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,685,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,587,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 629,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,578,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,842,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,370,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,685,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,587,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 629,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,582,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,853,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,399,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,637,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 629,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,582,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,853,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,399,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,637,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 629,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,588,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,864,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,588,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,864,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,588,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,864,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,588,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,864,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,588,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,864,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,588,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,864,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 709,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,319,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,588,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,864,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,259,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 710,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,320,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,590,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,867,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,710,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,390,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,260,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 710,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,320,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,590,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,867,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,710,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,390,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,260,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 710,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,320,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,590,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,867,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,710,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,390,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,260,600,

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 710,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,320,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,590,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,867,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,415,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,710,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 63,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 126,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 315,390,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 630,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,260,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment