Harga Emas, Senin 06 Mei 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,560,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,815,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,325,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,595,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,362,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,560,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,815,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,325,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,595,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,362,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,564,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,826,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,354,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,564,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,826,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,354,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 312,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 705,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,310,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,570,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,837,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,365,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 31,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 62,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 125,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 313,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 625,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,250,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment