Harga Emas, Senin 29 Agustus 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,771,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,585,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,115,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,662,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,245,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451, 320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,782,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,614,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451, 375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,782,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,614,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451, 375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,868,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,782,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,614,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,712,500

Baca Juga:   Harga Emas, Jumat 19 November 2021

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451, 375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Baca Juga:   Harga Emas Selasa 21 April 2020

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Baca Juga:   Harga Emas, Kamis 31 Desember 2020

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 531,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 962,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,793,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,625,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 902,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment