Harga Emas, Selasa 26 Maret 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,366,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,524,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,840,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,625,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,937,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 576,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,366,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,524,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,840,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,625,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,937,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 576,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,370,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,535,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,869,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,660,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,987,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 576,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,370,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,535,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,869,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,660,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,987,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 576,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 656,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,213,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,376,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,546,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,880,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 57,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 115,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 288,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 577,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,153,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment