Harga Emas, Rabu 31 Agustus 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,756,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,560,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,065,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,537,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448, 820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,858,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,756,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,589,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,858,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,756,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,589,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,858,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,756,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,589,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,100,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 448, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,110,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 528,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 957,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,864,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,778,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,120,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 224,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 449,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 897,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment