Harga Emas Jumat 4 Oktober 2019

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 771,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,490,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,215,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,674,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,987,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,855,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,590,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,587,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 700,600,000

 

 

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 406,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 764,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,477,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,188,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,630,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,215,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,930,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,785,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp 71,500,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,500,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 713,600,000

 

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 771,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,490,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,215,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,674,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,987,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,855,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,590,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,587,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 708,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 771,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,490,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,215,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,674,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,987,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,855,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,590,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,587,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 704,600,000

 

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,025,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,900,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,025,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,900,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,025,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,900,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 713,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,025,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,900,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,025,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,900,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,270,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,025,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,900,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

 

Produk                                                           Harga

 

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,280,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,035,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,905,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

 

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,280,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,035,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,905,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Makassar

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,280,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,035,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,905,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,280,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,035,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,905,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                  Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Palembang

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 414,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 773,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,496,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,226,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,685,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,280,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,035,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,905,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 357,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment