Harga Emas Jumat 2 Agustus 2019

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 724,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,396,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,074,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,439,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,790,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,812,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,505,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,890,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 166,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 383,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 717,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,383,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,053,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,405,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,745,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,755,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,435,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,800,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 166,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 652,100,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 724,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,396,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,074,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,439,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,790,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,812,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,505,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,890,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 166,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 724,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,396,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,074,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,439,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,790,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,812,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,505,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,890,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 166,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

 

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,800,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,850,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,800,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,850,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,800,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,850,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,800,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,850,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,800,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,850,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,800,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,850,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,810,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,860,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 329,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,810,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,860,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Makassar

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,810,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,860,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,810,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,860,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Palembang

 

Produk                                                           Harga

 

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 391,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 726,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,402,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,085,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,450,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  6,810,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 16,860,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 33,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp   66,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 167,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 333,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment