Harga Emas, Jumat 10 Januari 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 413,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 777,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,503,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,233,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,705,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,345,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,255,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,435,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,800,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 784,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,254,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,739,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,390,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,312,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,505,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,890,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 784,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,254,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,739,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,390,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,312,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,505,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,890,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 784,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,254,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,739,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,390,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,312,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,505,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,890,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,837,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,400,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,350,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,400,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,350,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,400,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,350,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,400,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,350,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,400,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,350,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,400,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,350,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,550,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,920,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,410,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,360,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,410,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,360,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,410,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,360,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,410,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,360,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 421,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 786,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,522,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,265,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,750,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,410,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,360,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,555,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,960,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 182,090,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 363,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 726,600,000

 

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment