Harga Emas, Senin 31 Mei 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,870,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,780,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,145,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,737,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,395,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 452,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,791,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,629,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 452,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,791,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,629,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 452,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,874,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,791,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,629,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,180,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,787,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 452,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,870,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,780,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,600,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,145,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,737,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,395,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 452,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,825,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,500,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 532,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 965,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,880,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,802,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,640,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,835,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 226,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 453,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 905,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment