Harga Emas, Senin 27 Januari 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 411,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 774,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,497,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,224,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,690,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,315,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,180,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,285,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,500,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 361,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 781,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,510,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,245,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,724,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,360,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,237,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,355,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,590,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 361,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 781,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,510,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,245,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,724,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,360,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,237,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,355,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,590,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 361,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 781,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,510,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,245,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,724,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,360,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,237,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,355,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,590,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 361,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 781,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,370,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,275,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,400,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,370,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,275,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,400,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,370,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,275,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,400,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,370,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,275,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,400,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,370,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,275,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,400,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,370,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,275,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,400,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,620,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,380,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,285,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,405,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,380,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,285,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,405,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,380,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,285,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,405,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,380,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,285,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,405,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 419,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 783,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,516,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,256,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,735,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,380,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 18,285,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 36,405,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  72,660,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 181,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 362,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 723,600,000

 

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment