Harga Emas, Senin 18 Desember 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,168,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,227,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,635,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,462,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 263,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,168,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,227,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,345,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,635,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,462,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 263,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,172,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,238,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,374,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,512,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 263,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,172,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,238,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,374,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,670,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,512,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 263,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,114,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,249,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,054,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment