Harga Emas, Senin 14 Agustus 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,068,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,080,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,105,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,137,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,195,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,062,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,068,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,080,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,105,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,137,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,195,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,066,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,079,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,109,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,187,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,066,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,079,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,109,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,187,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 500,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 580,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,061,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,090,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,120,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,001,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment