Harga Emas, Senin 11 April 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,864,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,740,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,425,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,437,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 466,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,875,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,769,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,460,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,487,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 466,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,875,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,769,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,460,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,487,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 466,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,875,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,769,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,460,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,487,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 466,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,470,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,470,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,470,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,470,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,470,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,470,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 546,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 993,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,936,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,886,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,780,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 467,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 933,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment