Harga Emas, Senin 01 Maret 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,786,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,654,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,390,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,725,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,687,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,295,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,665,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,737,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,665,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,737,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,790,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,665,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,419,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,737,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,775,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,400,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 923,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,796,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,676,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,430,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,785,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 863,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment