Harga Emas, Senin 01 April 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,647,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,045,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,035,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,962,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 298,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,448,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,647,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,045,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,035,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 29,962,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 298,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,452,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,650,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,012,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 298,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,452,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,650,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,012,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 298,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,074,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,050,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,060,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,060,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,060,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,060,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 677,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,254,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,458,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,669,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 6,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 12,090,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 30,060,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 59,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 119,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 299,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 597,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,194,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment