Harga Emas, Selasa 31 Desember 2019

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 405,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 762,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,473,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,188,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,630,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,195,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,880,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,685,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,300,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,250,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 355,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 699,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 413,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 769,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,486,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,209,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,664,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,240,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,937,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,090,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 177,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 701,600,000

 

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 413,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 769,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,486,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,209,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,664,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,240,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,937,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,390,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 177,087,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 349,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 708,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 408,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 769,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,486,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,209,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,664,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,240,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,662,500

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,755,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,390,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,587,500

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 349,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 704,600,000

 

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 413,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 771,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,492,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,220,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,675,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,250,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,975,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,800,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,420,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 700,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 411,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 771,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,492,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,208,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,675,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,250,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,875,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,250,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,320,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,000,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 408,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 760,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,472,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,190,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,675,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,140,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,700,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,300,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,120,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,500,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 699,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 413,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 767,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,472,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,220,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,655,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,210,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,725,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,300,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,320,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 408,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 771,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,484,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,220,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,625,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,250,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,650,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,800,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,420,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 173,750,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

Butik Emas LM – Denpasar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 413,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 771,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,492,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,181,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,675,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,250,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,975,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,600,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,320,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,500,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 692,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 413,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 761,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,492,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,220,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,675,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,985,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,205,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,260,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 173,590,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 349,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 699,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 408,000

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 761,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,484,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,208,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,675,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,150,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,985,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,605,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  71,460,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 173,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 350,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 413,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 771,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,492,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,190,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,675,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,985,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,305,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,260,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 178,340,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 351,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Medan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 413,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 771,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,492,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,220,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,675,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,220,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,985,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,305,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,460,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 628,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                      Rp 408,500

Emas Batangan – 1 gr                         Rp 761,000

Emas Batangan – 2 gr                         Rp 1,492,000

Emas Batangan – 3 gr                         Rp 2,190,000

Emas Batangan – 5 gr                         Rp 3,675,000

Emas Batangan – 10 gr                       Rp  7,260,000

Emas Batangan – 25 gr                       Rp 17,985,000

Emas Batangan – 50 gr                       Rp 35,805,000

Emas Batangan – 100 gr                     Rp  70,360,000

Emas Batangan – 250 gr                     Rp 175,840,000

Emas Batangan – 500 gr                     Rp 356,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                   Rp 693,600,000

 

Sumber: logammulia.com

Leave a Comment