Harga Emas, Selasa 24 Oktober 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,242,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,370,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,685,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,587,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,178,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,242,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,370,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,685,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,587,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 524,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,182,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,253,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,399,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,637,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 529,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,182,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,253,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,399,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,637,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 529,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,675,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 609,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,119,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,188,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,264,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,410,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,685,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 106,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 265,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 530,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,059,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment