Harga Emas, Selasa 24 November 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,862,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,768,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,105,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,637,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,195,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,866,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,779,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,609,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,687,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,866,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,779,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,609,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,687,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,866,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,779,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,609,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,140,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,687,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 450,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 530,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 961,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,872,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,790,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,620,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 90,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 225,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 451,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 901,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment