Harga Emas, Selasa 23 Maret 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,789,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,672,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,785,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,837,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,595,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,683,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,449,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,683,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,449,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,802,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,683,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,449,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,820,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 434,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 514,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 929,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,808,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,649,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,460,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 869,600,000

 

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment