Harga Emas, Selasa 19 September 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,128,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,305,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,637,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,195,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,102,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,128,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,180,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,305,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,637,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,195,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,312,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,106,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,139,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,209,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,340,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,687,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,106,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,139,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,209,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,340,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,687,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 510,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,350,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,725,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,360,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,360,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,360,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,360,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 590,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,081,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,112,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,150,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,220,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,360,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 102,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 255,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 511,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,021,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment