Harga Emas, Selasa 16 November 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,741,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,535,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,015,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,412,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,745,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,848,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,752,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,564,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,462,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,848,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,752,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,564,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,462,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,848,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,752,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,564,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,462,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,500,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,850,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 952,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,854,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,763,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,510,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 892,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment