Harga Emas, Selasa 05 September 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,110,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,245,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,487,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,110,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,150,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,245,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,487,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,121,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,178,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,090,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,121,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,178,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,280,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,537,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 507,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,290,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 587,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,075,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,100,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,132,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,190,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 51,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 101,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 254,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 508,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,015,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment