Harga Emas, Selasa 01 Maret 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,894,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,816,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,660,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,265,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,037,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 45,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,898,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,827,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,689,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,087,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,898,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,827,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,689,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,087,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,898,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,827,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,689,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,300,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,087,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 91,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 458,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,310,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,125,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 538,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 977,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,904,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,838,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,700,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,320,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,135,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 229,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 459,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 917,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment