Harga Emas, Sabtu 29 Februari 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                Rp 427,500

Emas Batangan – 1 gr                                   Rp 806,000

Emas Batangan – 2 gr                                   Rp 1,561,000

Emas Batangan – 3 gr                                    Rp 2,320,000

Emas Batangan – 5 gr                                    Rp 3,850,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  7,635,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 18,980,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,885,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,700,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 377,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 813,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,574,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,341,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,884,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 377,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 813,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,574,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,341,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,884,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 377,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 813,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,574,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,341,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,884,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 37,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 377,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 435,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 815,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,352,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,895,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  75,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 378,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 755,600,000

 

 

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment