Harga Emas, Sabtu 28 November 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,824,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,711,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,485,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,915,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,162,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,245,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,722,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,514,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,212,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,722,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,514,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,212,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,828,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,722,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,514,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,212,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,960,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 521,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,733,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,525,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,970,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 221,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 441,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 882,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment