Harga Emas, Sabtu 27 Maret 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,784,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,651,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,385,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,715,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,662,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,245,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,788,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,662,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,414,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,788,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,662,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,414,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,788,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,662,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,414,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,712,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,750,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 511,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 922,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,794,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,673,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,760,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 862,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 510,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 921,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,670,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,420,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,735,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 215,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 431,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 861,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment