Harga Emas , Sabtu 14 Maret 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 429,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 809,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,567,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,329,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 7,665,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,055,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,035,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 76,000,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 379,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 758,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 437,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 816,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,580,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,350,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,899,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,710,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,112,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 189,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 379,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 758,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 438,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 819,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,586,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,359,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,914,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,187,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 380,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 761,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 438,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 819,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,586,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,359,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,914,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,187,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 380,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 761,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 437,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 818,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,586,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,361,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,910,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 381,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 761,600,000

 

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 438,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 821,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,592,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,370,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,925,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,255,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 379,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 758,600,000

 

 

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 438,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 821,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,592,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,370,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,925,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,255,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 381,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 761,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 438,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 821,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,592,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,370,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,925,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 381,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 761,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 438,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 821,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,592,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,370,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,925,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,750,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,225,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,300,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 381,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 761,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 437,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 818,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,586,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,361,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,910,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 379,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 758,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 437,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 818,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,586,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,361,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,910,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 379,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 758,600,000

 

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 437,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 818,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,586,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,361,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,910,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 379,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 758,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 438,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 821,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,592,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,370,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,925,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 381,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 761,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 438,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 821,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,592,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,370,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,925,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 381,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 761,600,000

 

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 438,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 821,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,592,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,370,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,925,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,760,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,235,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 38,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  76,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 190,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 381,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 761,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment