Harga Emas, Sabtu 08 Juli 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 579,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,059,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,058,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,062,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,070,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,085,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 499,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 999,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment