Harga Emas, Rabu 23 Agustus 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,071,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,115,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,162,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,245,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,064,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,071,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,085,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,115,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,162,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,245,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,412,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,068,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,082,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,114,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,212,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,068,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,082,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,114,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,150,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,212,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,305,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,490,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 250,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,160,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,250,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,350,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,520,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 581,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,062,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,074,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,093,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,125,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp  10,170,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,260,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,355,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,560,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 501,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,002,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment