Harga Emas, Rabu 21 Juli 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,834,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,726,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,510,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,965,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,287,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,495,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 443,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,838,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,737,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,539,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,000,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,337,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 443,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,838,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,737,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,539,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,000,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,337,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 443,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,838,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,737,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,539,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,000,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,337,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,555,000

Baca Juga:   Harga Emas, Kamis 28 Juli 2022

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 443,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,010,000

Baca Juga:   Harga Emas, Kamis 12 Desember 2019

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,010,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,375,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,600,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Baca Juga:   Harga Emas, Rabu 1 Desember 2021

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 523,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 947,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,844,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,748,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,550,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,020,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,385,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 222,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 444,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 887,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment