Harga Emas, Rabu 12 Agustus 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,992,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 4,910,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,060,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,755,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,262,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 966,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,996,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,974,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,939,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,996,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,974,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,939,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,996,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,974,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,939,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 241,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,800,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,026,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,002,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,985,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,950,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,810,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 483,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 996,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment