Harga Emas, Kamis 27 Agustus 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,978,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,942,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,875,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,685,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,087,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,095,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 479,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,982,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,953,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,904,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,137,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 479,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,982,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,953,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,904,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,137,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 479,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,982,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,953,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,904,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,720,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,137,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 479,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,730,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,175,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,200,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,185,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,185,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,185,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,185,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 539,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,019,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,988,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,964,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,915,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,740,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,185,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 96,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 240,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 480,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 959,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment