Harga Emas, Kamis 25 Maret 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,788,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,657,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,395,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,735,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,712,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,345,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,668,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,424,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,762,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,668,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,424,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,762,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,792,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,668,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,424,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,770,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,762,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,405,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,800,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,800,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,800,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,800,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,800,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,780,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,800,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,450,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,810,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,810,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,810,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,810,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 512,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 924,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,798,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,679,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,435,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,790,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,810,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,455,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 86,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 216,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 432,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 864,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment