Harga Emas, Kamis 18 Maret 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,690,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,450,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,845,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,987,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,701,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,479,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,701,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,479,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,814,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,701,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,479,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,037,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 437,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,890,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,075,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 517,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 935,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,712,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,490,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,900,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,085,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 438,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 875,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment