Harga Emas, Kamis 18 Januari 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,170,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,230,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,645,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,487,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,170,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,230,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,350,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,645,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,487,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,895,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,712,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,015,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,174,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,241,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,379,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,537,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,174,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,241,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,379,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,680,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,537,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 52,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,790,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 527,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,379,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,379,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,379,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,379,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,379,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,379,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,690,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,575,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,000,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,820,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,390,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,390,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,390,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,390,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 607,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,115,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,180,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,252,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,390,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,700,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,585,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,005,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 105,860,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 264,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 528,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,055,600,000

 

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment