Harga Emas, Kamis 17 September 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,000,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,975,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,930,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,795,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,362,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,004,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,986,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,959,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,004,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,986,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,959,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,004,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,986,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,959,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 242,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,030,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,010,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,997,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,970,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 24,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 48,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 97,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 243,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 485,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 970,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment