Harga Emas, Kamis 17 Maret 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,912,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,843,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,705,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,355,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,262,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,854,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,734,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,854,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,734,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,854,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,734,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,390,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 231,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,400,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 543,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 986,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,922,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,865,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 92,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 463,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 926,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment