Harga Emas, Kamis 15 Oktober 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,958,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,912,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,585,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,837,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,595,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,112,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,962,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,923,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,854,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,962,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,923,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,854,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,962,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,923,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,854,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,620,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,887,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,190,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 474,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,925,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,925,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,925,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,700,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,220,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 534,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,009,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,968,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,934,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,935,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,260,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 949,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment