Harga Emas, Kamis 14 September 2023

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,083,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,105,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,155,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,262,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,072,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,083,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,105,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,155,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,262,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,445,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,812,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,094,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,134,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,076,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,094,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,134,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,190,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,312,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,505,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,890,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 251,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,200,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,350,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,550,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,920,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 583,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,066,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,082,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,105,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,145,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,210,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 25,360,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 50,555,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 100,960,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 252,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 503,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,006,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment