Harga Emas, Kamis 12 Maret 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 440,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 831,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,611,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,395,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 3,975,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 7,885,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,605,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,135,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 78,200,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,300,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 838,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,416,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,009,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 838,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,416,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,009,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

 

 

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 838,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,624,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,416,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,009,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,662,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,205,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,940,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,700,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,250,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 448,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 840,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,630,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,427,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,020,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  7,950,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 19,710,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 39,255,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp  78,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 195,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 390,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 780,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment