Harga Emas, Jumat 31 Desember 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,816,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,699,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,875,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,062,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,045,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,710,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,494,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,112,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,710,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,494,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,112,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,820,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,710,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,494,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,910,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,112,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 219,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,920,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,150,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,150,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 519,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 938,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,826,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,721,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,505,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,930,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,160,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,155,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 88,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 220,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 439,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 878,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment