Harga Emas, Jumat 22 April 2022

 Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,934,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,876,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,760,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,465,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,537,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,995,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,912,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 468, 820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,938,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,887,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,789,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 468, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,938,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,887,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,789,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 468, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,938,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,887,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,789,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,500,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,587,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,055,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,990,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 468, 875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,510,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,510,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,510,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,510,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,510,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,510,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,625,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,100,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,020,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,520,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,520,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,520,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,520,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 548,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 997,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,944,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,898,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,800,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,520,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,635,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,105,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 94,060,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 234,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 469,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 937,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment