Harga Emas, Jumat 19 November 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,846,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,744,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,540,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,025,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,437,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,850,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,755,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,569,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,487,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,850,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,755,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,569,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,487,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,850,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,755,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,569,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,487,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,070,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,525,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 526,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 953,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,856,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,766,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,580,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,080,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,535,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 447,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 893,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment