Harga Emas Jumat 17 April 2020

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

 

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 495,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 942,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,833,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,728,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,530,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,995,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,380,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,685,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,300,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 445,800,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

 

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 949,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,846,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,749,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,564,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,437,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 445,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 949,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,846,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,749,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,564,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,437,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 445,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 949,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,846,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,749,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,564,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,040,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,437,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,390,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,087,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 445,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,475,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,475,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,475,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,475,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

 

Butik Emas LM – Surabaya CITO

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,475,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,050,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,475,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,800,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,420,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,250,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,485,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

 

Butik Emas LM – Balikpapan

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,485,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,485,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,485,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Butik Emas LM – Palembang

 Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                   Rp 503,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 951,000

Emas Batangan – 2 gr                                      Rp 1,852,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,760,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,575,000

Emas Batangan – 10 gr                                    Rp  9,060,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 22,485,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 44,805,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 89,460,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 223,340,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 446,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 891,600,000

 

Sumber: logammulia.com

 

Leave a Comment