Harga Emas, Jumat 15 Maret 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,328,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,467,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,435,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,462,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 283,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,328,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,467,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,745,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,435,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,462,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,845,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,612,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 283,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,332,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,478,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,774,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,470,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,512,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 283,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,332,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,478,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,774,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,470,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,512,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,690,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 283,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Bali

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,480,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,550,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,950,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,720,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,490,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,490,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,490,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,490,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 647,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,194,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,338,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,489,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,785,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 11,490,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 28,560,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 56,955,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 113,760,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 284,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 567,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,134,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment