Harga Emas, Jumat 11 Maret 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,960,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,915,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,825,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,595,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,862,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,926,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,854,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,926,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,854,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,964,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,926,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,854,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,630,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,912,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 237,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,640,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 555,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,010,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,970,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,937,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,865,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,650,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 47,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 95,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 238,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 475,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 950,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment