Harga Emas, Jumat 08 April 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,916,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,849,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,715,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,375,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,312,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,545,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,012,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,265,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,860,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,744,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,362,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,860,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,744,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,362,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,860,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,744,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,410,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,362,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,605,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,090,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,337,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,420,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,400,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,650,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,120,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,500,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 544,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 988,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,926,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,871,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,755,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,410,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,655,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,160,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,590,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 464,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 928,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

Leave a Comment