Harga Emas, Jumat 04 Maret 2022

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,920,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,855,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,725,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,395,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,362,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,924,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,866,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,754,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,924,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,866,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,754,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,924,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,866,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,754,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,430,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,412,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 232,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,440,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,440,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,440,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,440,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,440,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,440,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,450,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,450,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,450,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,450,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,450,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 545,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 990,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,930,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,877,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,765,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 9,450,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 23,460,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 46,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 93,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 233,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 465,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 930,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment