Harga Emas, Senin 29 November 2021

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,800,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,675,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,425,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,795,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,862,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,645,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,212,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,765,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,320,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,686,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,454,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,912,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Menara Ravindo, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,686,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,454,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,912,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Mall Ambasador, Jakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,804,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,686,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,454,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,830,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,912,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,705,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,290,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 217,837,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,375,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Surabaya Pemuda

 

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,840,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,950,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,750,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,320,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,000,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,750,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Banjarmasin

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 515,000

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 930,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 1,810,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 2,697,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 4,465,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 8,850,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 21,960,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 43,755,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 87,360,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 218,090,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 435,900,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 870,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

Leave a Comment