Harga Emas, Senin 29 Januari 2024

Butik Emas LM – Graha Dipta, Pulo Gadung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,206,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,284,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,825,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,937,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 536,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Pulo Gadung, Jakarta

Produk                                                            Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,206,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,284,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,440,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,825,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,937,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,795,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,512,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,515,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 536,820,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Gedung Antam, Jakarta

Produk                                                           Harga             

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,295,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,469,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,987,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 536,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Setiabudi One

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,210,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,295,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,469,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,860,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 26,987,500

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,855,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,590,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,587,500

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 536,875,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Bandung

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Semarang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Yogyakarta

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Surabaya 1 Darmo

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Surabaya CITO

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

 

Butik Emas LM – Denpasar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,870,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,025,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,900,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,620,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,750,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,250,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Balikpapan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Makassar

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Medan

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Palembang

Produk                                                           Harga

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

Butik Emas LM – Pekanbaru

Emas Batangan – 0.5 gr                                  Rp 616,500

Emas Batangan – 1 gr                                     Rp 1,133,000

Emas Batangan – 2 gr                                     Rp 2,216,000

Emas Batangan – 3 gr                                     Rp 3,306,000

Emas Batangan – 5 gr                                     Rp 5,480,000

Emas Batangan – 10 gr                                   Rp 10,880,000

Emas Batangan – 25 gr                                    Rp 27,035,000

Emas Batangan – 50 gr                                    Rp 53,905,000

Emas Batangan – 100 gr                                  Rp 107,660,000

Emas Batangan – 250 gr                                  Rp 268,840,000

Emas Batangan – 500 gr                                  Rp 537,400,000

Emas Batangan – 1000 gr                                Rp 1,073,600,000

 

Note: Harga Belum Termasuk Pajak

sumber: logammulia.com

 

 

 

 

 

Leave a Comment